รายงานผลการดำเนินงานติวเข้มเตรียมสอบ O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

โพสต์26 ม.ค. 2558 06:53โดยนางเสาวณิต ตอพล
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน  ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2557 -   24  มกราคม  พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  (รายละเอียดใน file ที่แนบ)
Ċ
นางเสาวณิต ตอพล,
26 ม.ค. 2558 06:53
Comments