กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2559

โพสต์15 ก.ค. 2559 01:27โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยคณะครูร่่วมกับนักเรียนไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนำ้ฝนแด่พระสงฆ์ ที่วัดปทุมวันบ้านหนองบัวเพวัง เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  14.30 - 15.30 น. 

กิจกรรมทอดเทียนพรรษาและถวามผ้าอาบน้ำฝน ปี 2559Comments