งานทอดผ้าป่าการศึกษา 11 ส.ค. 2556

โพสต์23 ส.ค. 2556 02:12โดยนางเสาวณิต ตอพล

 

  โรงเรียนจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา  นำโดย  ผอ.กิตติพงษ์  หิรัญอร   เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2556  ได้รับแรงศรัทธาจากคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทห้างร้านเป็นอย่างดียิ่ง  ส่งผลให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญครั้งนี้  ขอให้ท่าประสบแต่ความสุข ความสำเร็จทุกประการ
Comments