งานแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการครู

โพสต์19 ก.ย. 2557 05:55โดยนางเสาวณิต ตอพล
        19  กันยายน  2557  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  ร่วมงานแสดงมุุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ผอ.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผอ. รร. 2 ท่าน และข้าราชการครู จำนวน 7 ท่าน   หนึ่งในนั้นคือ คุณครูสมคิด  ดีบ้านโสก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ณ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 

Comments