อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ( อสร. ) ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 ก.ค. 2559 19:54โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 20:04 ]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน  15  คน  เข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตร "อาสาสมัคสาธารณสุขในโรงเรียน  ประจำปี 2559 "  เมื่อวันที่ 11 - 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

อบรม อสร. รพ.สต.บ้านโสก 11/7/2559Comments