ลอยกระทงประจำปี 2561

โพสต์22 พ.ย. 2561 15:24โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 15:26 ]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ นำโดยท่าน ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้้รักความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น  โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ขนบประเพณี วิธีปฏิบัติ  นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง  กิจกรรมนันทนาการ  และนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว O T O P นวัตวิถ๊ หมู่ที่ 4 , 5  บ้านหนองบัวเพวัง 

Comments