กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

โพสต์31 ก.ค. 2561 02:10โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 - 15.30 น.  มีกิจกรรมสำคัญได้แก่  1) ให้ความรู้ประวัติความเป็นมา และแนวการปฏิบัติตนของศาสนิกชนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   2)  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทำนองสรภัญญะ  3) จัดขบงวนแห่เทียนพรรษา  4)  ทอดถวายเทียนพรรษา  ณ วัดปทุมวันบ้านหนองบัวเพวัง          

  
 


Comments