กิจกรรมนำนักเรียนชั้น ป. ๒-๖ สู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

โพสต์10 เม.ย. 2557 23:01โดยนางเสาวณิต ตอพล
ณ วัดป่าบ้านห้วยกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต)  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสวนสัตว์นครรราชสีมา  ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖   เมือ่วันที่ ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา


Comments