โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โพสต์23 ก.ย. 2557 04:54โดยนางเสาวณิต ตอพล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน  20  คน ไปร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments