ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จ.ร้อยเอ็ด

โพสต์10 ต.ค. 2561 01:53โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  และส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม  63  คน  

Comments