กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2/2561

โพสต์2 ส.ค. 2561 01:58โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 02:12 ]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2561  เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 14.30 - 15.30 น.  โดยการนำลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน 51  คน ไปเดินเก็บขยะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน  มีจิตสาธารณะ และสำนึกรักบ้านเกิด
 

Comments