กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัปดาห์ที่ 1 - 6

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:46โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 00:57 ]
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัปดาห์ละ 4 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจะเน้นกิจกรรมที่พัฒนา Head  Heart  Hand  Health Comments