กิจกรรมนำนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยสู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

โพสต์3 มี.ค. 2557 04:17โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอคอนสวรรค์ จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒๗ คน ไปศึกษานอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญาและมีความพร้อมในการเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Comments