กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

โพสต์19 มี.ค. 2562 01:55โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย  โดยจัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และ เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562  เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงอังจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเลือกตั้งผู้แทน ฯ  ในระบบประชาธิปไตย  
 
              
                    
        


Comments