กิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์12 พ.ค. 2556 20:23โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 13  มีนาคม พ.ศ. 2556

 
 

  

Comments