มหกรรมสร้างสุขภาพประชาร่วมใจ

โพสต์17 ก.ย. 2557 07:59โดยนางเสาวณิต ตอพล
        17  กันยายน  2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  จำนวน 11 คน  ไปร่วมกิจกรรมโครงการ "มหกรรมสร้างสุขภาพประชาร่วมใจ ไทตำบลบ้านโสกสุขภาพดี" เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคและการออกกำลังกาย จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 
Comments