ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โพสต์9 ก.ค. 2559 03:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

ผ้าป่าคุณอ๊อด 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2016

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้จัดงานต้นรับผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำโดย คุณเจิมสิญจ - คุณครูรำไพ  มีกังวาลพร้อมครอบครัว และเพิื่อน ๆ จากกรุงเทพมหานคร สมทบกับคณะผ้าป่าจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านหมู่ที่ 4 , 5 , 6 และ 13  ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อระดมทุนในการสร้างศาลากองอำนวยการในสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอกราบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


Comments