ขยายผลการใช้งานระบบ E-OFFICE

โพสต์30 พ.ค. 2556 01:32โดยนางเสาวณิต ตอพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นเจ้าภาพจัดอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  (E-Office)  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สพป./ สพม. ในภาคอิสาน จำนวน  78  เขต  ระหว่างวันที่ 28 - 31  พ.ค. 2556  และ  1 - 4  มิ.ย. 2556  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  ในการนี้ นางเสาวณิต  ตอพล  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ไปรับแต่งตั้งเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง /คณะทำงานในการอบรมครั้งนี้
 
Comments