กิจกรรมโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์12 พ.ค. 2556 19:56โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ในระหว่างวันที่ 7 - 10  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  โดยคัดกรองผู้เรียนและจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ทุกคน

ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการพัฒนา  ทดสอบเพื่อคัดกรองผู้เรียน
จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์


จัดกิจกรรมพัฒนาเป็นรายบุคคลตามศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายชั้น

Comments