โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ครั้งที่ 2/2556

โพสต์25 ก.ค. 2556 14:56โดยนางเสาวณิต ตอพล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ร่วมกับผู้ปกครอง ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจโสก จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556  โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้รอบ ๆ หนองน้ำสาธารณะหนองบัวเพวัง  
 
 


Comments