รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.

โพสต์5 ก.พ. 2557 07:18โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้รับการประเมินคุรภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments