พิธีไหว้ศาลปู่ตาประจำโรงเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:30โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
15 พฤษภาคม 2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดพิธีไหว้ศาลปู่ตาประจำโรงเรียนเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองสร้างขวัญกำลังแก่ครูและบุคลากร และนักเรียน  ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีพลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2562 Comments