สมาคม YWCA กรุงเทพฯให้ความอนุเคราะห์จัดพันธกิจคริสต์มาสรักที่สมบูรณ์ "Perfect Love,2014"

โพสต์11 ธ.ค. 2557 00:56โดยนางเสาวณิต ตอพล
วันที่ 11  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  สมาคม YWCA กรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติมาจัดพันธกิจคริสต์มาสรักที่สมบูรณ์ "Perfect Love , 2014"  เพื่อให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลงานฉลองคริสต์มาส  พร้อมทั้งได้มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท    โรงเรียนของขอบพระคุณสมาคม YWCA กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comments