โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 10:00โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้รับการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  โดยมี ผอ.พรทิพย์  เค้าฉิม เป็นประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
 


Comments