ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง ๓ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง ๓  มีมติให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง ๓ ในวันที่ ๓ -๔  ต ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2562 12:56 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเตร ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 06:20 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25  มีนาคม  พ.ศ.2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศ ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2562 06:10 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  รายละเอ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 18:48 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามแนบ
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 02:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 2562 19 -20  ธันวาคม  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังจัดกิจรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ค่ายลูกเสือช ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2562 20:29 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ 5 พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2562 11:16 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบ ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2562 17:57 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 7- 10  ตุลาคม  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ จัดกิจกรรมพัมนาทักษะชีวิต กิจกรรมเข้าจังหวะ และ เต้นแอโรบิค ให้กับนักเร ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2562 20:10 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 23  กันยายา  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  ณ เขื่อนอุบลร ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2562 01:51 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา