ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเตร ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 06:20 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25  มีนาคม  พ.ศ.2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศ ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2562 06:10 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  รายละเอ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 18:48 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามแนบ
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 02:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี 3 สิงหาคม  2561  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จะนำนักเรียนไปร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเพว ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 20:49 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 22 พ.ค. 2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียนจำนวน  13 คน ไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ...
  ส่ง โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • พิธีไหว้ศาลปู่ตาประจำโรงเรียน 15 พฤษภาคม 2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดพิธีไหว้ศาลปู่ตาประจำโรงเรียนเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 02:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • การปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 13 - 15 พฤษภาคม  2562  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 02:23 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 1-12 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่ บรรยากาศในห้องเรียน ...
  ส่ง 12 พ.ค. 2562 10:34 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • 12 เมษายน 2562 ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำพาคณะครูจัดพิธีเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สรงน้ำพระพุทธร ...
  ส่ง 14 เม.ย. 2562 23:52 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา