กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

โพสต์27 มิ.ย. 2556 01:59โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่ และ วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  มีครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๗.๕๐  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐
 
 
Comments