นักเรียนรับทุนการศึกษาจากธนาคาร ธกส.สาขาคอนสวรรค์

โพสต์25 ก.ค. 2559 07:19โดยนางเสาวณิต ตอพล
เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  นางเสาวณิต  ตอพล ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม "ออมทรัพย์อย่างน้อยวันละบาท" ของโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำนักเรียนจำนวน   4  คนที่ฝากเงินออมทรัพย์กับธนาคาร ธกส. สาขาคอนสวรรค์ โครงการออมทรัพย์ทวีสิน ไปรับมอบทุนการศึกษาจากธนาคาร ธกส. ทุนละ  500  บาท  และได้มีโอกาสเป็นผู้จับสลากรางวัลสร้องคอทองคำหนัก 1  บาท จำนวน  5  รางวัล ให้แก่ลูกค้า ธกส. ที่ฝากเงินโครงการออมทรัพย์ทวีสิน  

รับทุนการศึกษาจาก ธกส ปี 2559Comments