กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

โพสต์5 ก.พ. 2557 23:51โดยนางเสาวณิต ตอพล
 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ร่วมกับ 5 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมารตรฐานการศึกษานครกาหลง 3 ตำบลบ้านโสก  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ก่อนเข้าสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 4 - 5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2557  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments