การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)

โพสต์8 ก.ค. 2559 08:28โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 20:02 โดย นางเสาวณิต ตอพล ]
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ประจำปี 2559  ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 จากโรงเรียนในเขตบริการเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน
 
Comments