ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน


(นายปฏิวัติ  บะคะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

             
                                         
          นางเสาวณิต  ตอพล          นางรำไพ   มีกังวาล          นางพิสมัย  กงแก้ว         น.ส.เนตรนภา  คำท้วม
          ครูชำนาญการพิเศษ          ครูชำนาญการพิเศษ         ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูผู้ช่วย                                                                  
                                                                                
                                      
        นางวิสา  หนาจัตุรัส           น.ส.อภิรดี  หาชัยภูมิ               น.ส.สุนิษา  เทียมคำ       น.ส.จิตรารัตน์ ชัยอาวุธ
            ครูอัตราจ้าง                         ครูอัตราจ้าง                           ครูอัตราจ้าง                   เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน