เตรียมนักเรียนก่อนสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557

โพสต์10 ม.ค. 2558 05:18โดยนางเสาวณิต ตอพล
           โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  จำนวน ๕  โรงเรียนได้ร่วมกันจัดค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ และเดือน มกราคม ๒๕๕๘    รวม  ๘ สัปดาห์ ณ ห้องประชุมพ่อขุนสีทา โรงเรียนชุมชนบ้านโสก   วิทยากรคือครูที่มีประสบการณืและมีความรู้เฉพาะวิชาจากทั้ง ๕ โรงเรียน 
  

Comments