ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6

โพสต์23 พ.ค. 2556 18:45โดยนางเสาวณิต ตอพล
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อ.คอนสวรรค์  จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  
        วันที่  28  พฤษภาคม  2556   จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาฯ นครกาหลง 1  ณ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
        วันที่  29  พฤษภาคม  2556   จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง  3  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
        วันที่  30  พฤษภาคม  2556   จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง  2  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแดง
Comments