การใช้งานระบบ e-Office (งานสารบรรณ)

โพสต์5 ก.ค. 2557 04:20โดยนางเสาวณิต ตอพล
นางเสาวณิต  ตอพล  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดทำเอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.  เปิด  file ที่แนบมาได้เลย หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ Tel. 0868672273
Ċ
นางเสาวณิต ตอพล,
8 ส.ค. 2557 07:53
Ċ
นางเสาวณิต ตอพล,
8 ส.ค. 2557 07:54
Ċ
นางเสาวณิต ตอพล,
21 ก.ค. 2557 05:24
Comments