โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556

โพสต์5 ก.พ. 2557 07:13โดยนางเสาวณิต ตอพล
เมื่อวันที่ 31  มกราคม  พ.ศ.  2557  ณบริเวณทุ่งนาห้วยแฝก บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
 
Comments