โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2555 รอบ 2 จากกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์15 ก.ค. 2556 04:47โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้รับประกาศเป็นสถานแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   "สถานศึกษาพอเพียง 2555 " รอบ 2 จากกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับอนุญาตให้ขึ้นป้ายประกาศสัญลักษณ์สถานศึกษาพอเพียง 2555
Comments