การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1

โพสต์14 พ.ค. 2556 02:59โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 15  พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
Comments