กิจกรรมทัศนศึกษา

โพสต์26 ก.ค. 2555 20:00โดยNBP SCHOOL
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการนำนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมือ่วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ.2556
Comments