ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 มี.ค. 2562 06:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2562 06:10 ]
วันที่ 25  มีนาคม  พ.ศ.2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอื่น ๆ ที่ได้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงขึ้น   ในการนี้โรงเรียนได้ถือโอกาสจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเพื่อแจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ   และปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562   รวมทั้งชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  แจกจ่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   คูปองค่าเครื่องแบบนักเรียน และจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 / 2561 
Comments