การขยายผลการอบรมใช้งานระบบ e-Office สพฐ.

โพสต์10 ก.ย. 2556 05:51โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ส่งบุคลากรไปปฏิบัติราชการที่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 เพื่อเป็นคณะทำงาน/วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  ตั้งแต่วันที่ 9 - 28  กันยายน 2556
 

Comments