กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์12 พ.ค. 2556 19:22โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ดังนี้
    จัดกิจกรรมโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ในระหว่างวันที่ 7 - 10  พฤษภาคม 2556
    จัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 13 - 15  พฤษภาคม 2556
    กำหนดเปิดเรียนวันแรก ในวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556
Comments