กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์22 เม.ย. 2562 06:20โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  การแจกจ่ายหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน และปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และ การคิดคำนวณให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
Comments