หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี

โพสต์1 ส.ค. 2561 20:49โดยนางเสาวณิต ตอพล
3 สิงหาคม  2561  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จะนำนักเรียนไปร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเพวัง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีกิจกรรมสำคัญคือ  1)  พิธีเปิดงาน  2) กิจกรรมสาธิตการมัดหมี่ โอบหมี่  3) กิจกรรมปั่นจักรยานรอบหนองบัวเพวัง 
Comments