ภาษาต่างประเทศ


บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์1 ก.ค. 2559 17:37โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

Word  List : Pratom 6   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สำหรับคัดลายมือ (Handwriting) และเขียนตามคำบอก(Dictation)

บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์1 ก.ค. 2559 17:35โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

Word  List : Pratom 5   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สำหรับคัดลายมือ (Handwriting) และเขียนตามคำบอก(Dictation)

บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์1 ก.ค. 2559 17:32โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 17:38 ]

Word  List : Pratom 4   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สำหรับคัดลายมือ (Handwriting) และเขียนตามคำบอก(Dictation)

แบบฝึกทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6

โพสต์9 พ.ค. 2555 20:49โดยNBP SCHOOL

แบบฝึกทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6  สำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ตามโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

1-4 of 4