การอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง

โพสต์5 ก.ย. 2557 23:42โดยนางเสาวณิต ตอพล
 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ จัดอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง ตามนโยบายของ สพฐ. เทื่อวันที่ ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ ห้องสำนักงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง  โดยมีผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรม จำนวน  ๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ Comments