การอบรมโครงการครูไทยมั่นใจในอาเซียน

โพสต์21 พ.ค. 2556 05:57โดยนางเสาวณิต ตอพล
ศูนย์พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER Center  อำเภอคอนสวรรค์  จัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ตามโครงการครูไทยมั่นใจในอาเซียน ระหว่างวันที่ 21 - 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

 
 
 
 
 
 


Comments