การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์12 พ.ค. 2562 10:32โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 10:34 ]
1-12 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่ บรรยากาศในห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อต้อนรับและให้บริการแก่นักเรียน 


Comments