การปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:23โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
13 - 15 พฤษภาคม  2562  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณให้กับนักเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562  เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน
Comments