การขยายผลการอบรมเขียนเว็บไซต์โรงเรียน

โพสต์21 พ.ค. 2556 05:44โดยนางเสาวณิต ตอพล
โรงเรียนชุมชนบ้านโสก จัดกิจกรรมอบรมขยายผลการอบรมเว็บไซต์ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านโสก โดยมีนายชาติชาย  พงษ์จำนงค์ และ นางเสาวณิต  ตอพล เป็นวิทยากร

 
 
 
 
 
 Comments