การขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

โพสต์27 พ.ค. 2556 21:15โดยนางเสาวณิต ตอพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม และ 1 - 4 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
 
 
 
Comments