5 เมษายน 2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 06:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 06:10 ]
      ฯพณฯองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ และคณะได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ได้รับเชิญให้นำนักเรียนไปแสดงนิทรรศการสด "สาธิตการมัดหมี่"  ในนามกลุ่มหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  ตำบลบ้านโสก   การมัดหมี่ (ขั้นมัดย้อมเพื่อเก็บสีที่ต้องการ) เป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียน ในช่วงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน   เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พณฯ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ พร้อมกับคณะสื่อมวลชนได้เดินเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ  ซึ่งท่านได้กรุณาเยี่ยมชมการมัดหมี่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ รวมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู/นักเรียน และแนะนำให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้คงอยู่สืบไป
     
     
     
Comments